درباره ی ما

ما یک موسسه آموزشی هستیم که زندگی و کسب و کار شما از طریق آموزش تغییر می‌دهیم.آموزش حال زندگی و کسب و کار شما را بهتر خواهد کرد.

 

مدیر و موسس موسسه آموزشی جهش فکر

 

استاد رحمان تقوی

متولد 1356 (شهر زیبای دزفول)

  • مربی و مشاور مهارتهای فردی و کسب وکار
  • فارغ التحصیل دوره نوابغ فروش ایران
  • دانش جوی دکترای عالی مدیریت کسب و کار (DBA)
  • برگزار کننده دوره های مهارتهای فردی
  • برگزار کننده دوره های مهارت های فروش حرفه ای